Voor een groene koers is kennis nodig over drijfveren, de onderneming en de markt. Daarom zet u deze uit samen met uw team. Bij voorkeur  doen we dit los van de dagelijkse beslommeringen en in een onbekende omgeving waar u de horizon kunt zien. Zoals bij de Waddendijk in Wierum in een meditatieve locatie, zonder wifi.

Tijdens deze drie dagen durende Wad-sessie gaan we de diepte in. We stellen scherpe vragen om tot de kern te komen. We coachen de teamleden bij het vaststellen van een gezamenlijk gedragen duurzame missie en visie.En in de weken na deze sessie schrijven we in overleg met u uw Koersverhaal en maken we uw Koerskaart.

Resultaten

•  gezamenlijk gedragen duurzame visie en missie
•  een hechter team dat meer op een lijn zit
•  een verhaal en een kaart die de groene koers zonneklaar maken.

Modules

•  driedaagse sessie/teamcoaching
•  Koersverhaal
•  Koerskaart

Graag een afspraak